• Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners

Tiomila 2024- ett likvärdigt Tiomila

Ett likvärdigt Tiomila är ett Tiomila där herrar och damer springer natt

Ett likvärdigt Tiomila är ett Tiomila där herrar och damer har lika tävlingstid utifrån antalet sträckor

Ett likvärdigt Tiomila är ett Tiomila som sporrar klubbarna att bredda verksamheten för både herrar och damer

Nya Tiomila är ett likvärdigt Tiomila, samtidigt som vi måste ha fokus på att vända den nedåtgående trend där färre orienterare, herrar som damer lockas till tävlingen. Detta utan att göra avkall på de sportsliga utmaningarna! 

Att dam- och herrkavlen nu samsas om samma del av dygnet innebär både möjligheter och utmaningar. För att ge båda kavlarna bästa och mesta möjliga uppmärksamhet har vi tillsammans med mediaproduktionen enats om att kavlarna till största del ska skiljas åt tidsmässigt. Då kan vi ge båda kavlarna samma fokus och vi ger större möjligheter åt såväl ”TV” och arenaspeakern  att följa lag även längre ned i resultatlistan. Eftersom vi önskar målgång i dagsljus, för båda kavlarna, så innebär det en lösning där dam- & herrkavlen ”varvas” under Tiomila-dygnet från eftermiddag genom natten till förmiddag. 

Natt för damerna

Nu är det dags att även damerna får uppleva ett av Tiomilas starkaste signum- pannlampans sökande i en nattmörk skog. En oro inför denna förändring är dock damernas låga deltagande på nattävlingar. Vi som ägare av Tiomila, och arrangörer 2024, tar den oron på allvar, men vi ser det även ur ett bredare perspektiv, i och med att även herrarna springer allt mindre nattorientering. Det nya upplägget med jaktstart/vågstart skapar därför nya möjligheter. 

Vi vill behålla bilden av de många pannlamporna som ger sig ut i kvällsmörkret, vilket innebär att damerna startar när skymningen har kommit. Och då har vi de sista lagen på de inledande nattsträckorna i mål innan midnatt. Vår förhoppning är att den här mjukstarten för damkavlen lockar mer än den avskräcker. 

Damernas jaktstart sker när gryningen blivit morgon och startar med ”långa dagen”, och en timme därefter är det dags för vågstart med förhoppningsvis ett fåtal lag. Målgång för segrande lag blir typ 2 timmar efter herrarna.

Start för herrarna i dagsljus

För herrarnas del så startar Tiomila med tre dagsträckor på lördagseftermiddagen. Därefter uppehåll några timmar innan det är pannlampa på och dags för jaktstart när löparna ska ut på långa natten.  En timme efter att ledarlaget på sträcka fyra och därefter merparten av lagen har jaktstartat,  är det dags för vågstart med resterande lag. Då ger sig kanske hundra lag ut gemensamt på långa natten. De får nu möjlighet att till tillsammans med andra lag uppleva kavlekänslan igen och behöver inte som tidigare genomföra en stor del av långa natten i ensam färd under kanske upp till 150 minuter. En sträcka som eliten klarar av på cirka 90 minuter och ofta i sällskap. Det är en aspekt av "långa natten" som det talas lite om och som är en barriär för många lag. Tiomila blir nu en roligare tävling för alla.

Genom denna förändring får elitlagen sex nattsträckor, och så minskar antalet för lagen därefter ner till tre. Sista sträckan kommer i sin helhet att gå i dagsljus. 

Färre lag i omstart

Med det nya upplägget har vi också velat lösa problemet med att alltför många lag tvingas till omstart i slutet av tävlingen. Ofta får mer än två tredjedelar av lagen avsluta kavlen som en individuell tävling utan växlingar. Målet är att minska det till max en tredjedel.

 

Fortsatt utmaning

Tiomila kommer fortsätta att vara en utmaning för elitklubbarna. En tävling med hög teknisk kvalitet som ska vara bland det mest ärofyllda en orienterare kan vinna.

Tiomila kommer också att bli en roligare och mer lättillgänglig tävling för de många lagen som kämpar längre ner i resultatlistan!

Ungdomskavlen behåller sitt uppskattade format, nu med start mitt på dagen.

Varmt välkomna till Nynäshamn och den härliga södertörnsterrängen, 4-5 maj 2024.