• Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners

Inbjudan Öppen Motion

Välkommen att delta på Öppna motionsbanor under 10MILA-helgen. Upplev 10MILA-stämningen och delta själv genom att springa en eller flera Öppna motionsbanor. Möjlighet att springa fredag, lördag eller söndag. Även chans att springa nattorientering på fredagskvällen.

Samling/anmälan
På 10MILA 2014-arenan på Ränneslätt. Där sker anmälan till Öppna banor (OBS! ingen föranmälan till öppna motionsbanor).

Gångväg från 10MILA-arenan
Öppna motionsbanor har separat start och mål 850 m från 10MILA-arenan och går i ett separat terrängområde.

Starttider
Fredag 2 maj kl. 10.00–13.00, 19.00–23.00, dag och natt.
Lördag 3 maj kl. 09.00–18.00.
Söndag 4 maj kl. 09.00–11.00.

Klassindelning Öppna motionsbanor
ÖM 1 2,4 km Vit
ÖM 3 3,0 km Gul
ÖM 5 3,1 km Orange
ÖM 6 3,7 km Röd
ÖM 7 3,1 km Blå
ÖM 8 5,6 km Svart
ÖM 9 8,0 km Svart
ÖM10 4,5 km Svart

I stort sett helt separata banor, vilket innebär att det går bra att springa flera banor under tävlingsdagarna.

Anmälan/anmälningsavgift
Ingen föranmälan till Öppna motionsbanor. Endast anmälan på plats.
Klubbanslutna i svenska klubbar faktureras i efterhand, övriga betalar kontant.
Anmälningsavgift: HD -16 betalar 50 kr, HD 17- betalar 100 kr.

Karta/stämplingssystem
Skala 1:10 000. Ekvidistans 5 m.
Öppen motionsbana 7 erbjuds också i skala 1:7 500.
Sportident på samtliga banor. Hyrbricka 50 kr.

Terrängbeskrivning
Skogsmark med flera skogsbilvägar och mycket tätt utvecklat stignät. Området är militärt övningsområde där bland annat terrängkörning sker. Kuperingen är svag till måttlig. Framkomligheten är generellt mycket god, utom i de på kartan med grönt markerade partierna. Vegetationen består mestadels av barrskog i varierande ålder. I yngre bestånd förekommer dock en del lövvegetation, liksom i sumpskogarna.

Omklädning
Varmdusch utomhus samtliga tre dagar, fredag-söndag. Samma duschområde som gäller för 10MILA.

Parkering
Parkering max 500 m från arenan. Bil 50 kr. Husbil/husvagn 100 kr.

Välkommen!