Slutrapport för likvärdigt tävlande - beslut i november

 

Arbetet med likvärdigt tävlande har under våren och sommaren pågått för fullt. Den arbetsgrupp som tillsattes för att arbeta med ett nytt, likvärdigt, tävlingsupplägg har träffat flera olika referensgrupper som fått dela sina synpunkter och idéer kring ämnet i allmänhet och ett par konkreta förslag i synnerhet. Feedbacken från de olika referensgrupperna kombinerat med arbetsgruppens egna tankar och idéer har till slut mynnat ut i en slutrapport som blev klar i början av augusti.

Läs mer: Slutrapport för likvärdigt tävlande - beslut i november

Erik Bjursäter fyller 100 år

Erik Bjursäter var Tiomilas Överledare under 1980- och 1990-talet.
Han gjorde sig känd som en riktig "förhandlingsräv" både vad gäller markägarkontakter och samarbetskontakter.
Det var han som ordnade så att försvaret hjälpte Tiomila i många år. På arméstaben gick han under benämningen "Mr Tiomila".
Fredag den 30 september firar Erik 100 år! Föreningen Tiomilabudkavlen lyfter på hatten och utbringar ett rungande stort grattis till denna gentleman!

Bilden från Tiomila i Dunker 1995.

Enkät om jämställda och inkluderande orienteringstävlingar

Vill du vara med och påverka utvecklingen mot ett likvärdigt tävlande? Gör din röst hörd genom att svara på förbundets enkät.

Läs mer: Enkät om jämställda och inkluderande orienteringstävlingar

Ny styrelse formad för framtiden

 

Under ett extrainsatt årsmöte i mitten av juni valdes en ny styrelse för det kommande verksamhetsåret. I samband med årsmötet beslutades även om en ny arbetsordning för Tiomilaföreningen.

Läs mer: Ny styrelse formad för framtiden

Tiomilaarrangör 2024 utsedd

2020 ställdes den planerade Tiomilatävlingen i Upplands-Bro in på grund av Coronapandemin. Nu har Tiomilaföreningen beslutat att Järfälla OK, Sundbybergs IK och Attunda OK ska få en ny möjlighet 2024.

Läs mer: Tiomilaarrangör 2024 utsedd

Anmälningar 2024

Totalt anmälda872
Herrkavlen317
Damkavlen275
Ungdomskavlen280
Sweden601
Finland121
Norge109
Denmark15
Czech Republic13
Belgien3
Latvia3
Bulgaria2
Lithuania1
Kroatien1
France1
Storbritannien1
Switzerland1