Handlingsplan för likvärdigt Tiomila

 

Under årets första månader har Tiomilaföreningen arbetat med att ta fram en handlingsplan för likvärdigt tävlande, i enlighet med den av förbundsmötet klubbade tävlingsregeln. Handlingsplanen antogs på Tiomilaföreningens årsmöte av ägarföreningarna och har även varit på remiss hos Svenska Orienteringsförbundet.

Handlingsplanen är uppdelad i tre områden; Organisation, Arrangemang och Tävlingsupplägg. 

Läs mer: Handlingsplan för likvärdigt Tiomila

Tiomilas ståndpunkt angående likvärdigt tävlande

Inför kommande beslut på förbundsmötet i mars 2021 om nytt regelverk för likvärdigt tävlingsupplägg finns det ett stort intresse hos många och många olika åsikter. Beslutet kommer att gälla alla tävlingsupplägg och arrangemang, men det har glädjande nog blivit ett starkt engagemang och fokus på Tiomila i debatten om likvärdighet.

Läs mer: Tiomilas ståndpunkt angående likvärdigt tävlande

Tiomila Upplands-Bro behåller fem procent av anmälningsavgifter

Inställda Tiomila Upplands-Bro fick nyligen besked om statligt krisstöd på 778 000 kronor. För att täcka tagna kostnader som krisstödet inte omfattar behåller arrangören fem procent av anmälningsavgifterna till Tiomilakavlen och Damkavlen.

Läs mer: Tiomila Upplands-Bro behåller fem procent av anmälningsavgifter

Information om återbetalning av avgifter

Nu är det klart hur återbetalningen av avgifterna för den inställda Tiomilatävlingen i maj kommer att gå till.

Läs mer: Information om återbetalning av avgifter

Högt betyg till 10MILA 2019

Närmare 1 000 deltagare vid årets 10MILA i Glimåkra har svarat på en enkät beställd av Tiomilaföreningen och Event i Skåne. Det samlade helhetsintrycket av 10MILA som event är mycket bra och tävlingen får mycket fina 4,5 i betyg där 5 är max.

De som fick enkäten var slumpmässigt utvalda och bland dem som svarade var det följande fördelning: Ungdomskavlen 2%, Damkavlen 30%, Tiomilakavlen 61%, coach/lagledare 5% och besökare 1%.

Jämför man resultaten med UI:s upplevelseindex (omvärldsanalys) så överträffar 10MILA 2019 index avseende såväl helhetsintryck, arrangemang & organisation, sportslig kvalitet som valuta för pengarna medan man ligger ungefär i paritet med genomsnittet för stora evenemang i Sverige avseende övriga parametrar. Sammantaget ett mycket gott betyg för arrangörerna och tävlingen.

Utformningen av de olika kavlarna får samtliga fina betyg; ungdomskavlen får 4,1 (notera att det enbart var 10 respondenter), medan damkavlen får 4,2 och Tiomilakavlen får 4,3. Vidare ger deltagare i ungdomskavlen regelkraven på fördelningen flickor respektive pojkar i kavlen toppbetyg om 4,6.

I bifogat dokument finns mycket mer presenterat. Alla synpunkter som nu kommit fram kommer styrelsen för Tiomilaföreningen arbeta vidare med, för att utveckla arrangemanget.

Sammanstallning deltagarenkat Tiomila Glimåkra 2019

Turistekonomisk rapport 10MILA 2019

Anmälningar 2024

Totalt anmälda872
Herrkavlen317
Damkavlen275
Ungdomskavlen280
Sweden601
Finland121
Norge109
Denmark15
Czech Republic13
Belgien3
Latvia3
Bulgaria2
Lithuania1
Kroatien1
France1
Storbritannien1
Switzerland1