Enkät om 10MILA Damkavlen – hur gick det?

Under 10MILA-helgen i Skepptuna genomfördes en enkät om hur man upplever 10MILA Damkavlen och hur man vill se den utvecklas i framtiden. Enkäten låg även öppen på 10MILAs hemsida en vecka efter tävlingen för att så många som möjligt skulle få möjlighet att svara. Totalt svarade 562 damer på enkäten.

- Vi upplever att vi fångat upp en bra mix av svarande, både från toppklubbar och bredden, från små och stora klubbar och även åldersmässigt, säger Martina Sundberg från 10MILA-föreningens styrelse.
- Dock så hade jag hoppats på ett större antal svarande, det är ändå över 1500 damer på plats på tävlingen. Men det säger ju också någonting om hur intressant frågan är, fortsätter Martina.
Svaren i enkäten visar att majoriteten är nöjda med utformningen av Damkavlen som den är idag, med hänsyn till antalet sträckor, svårighet och längd. Det finns ett ganska stort stöd för nattsträckor, men det är färre som vill springa en nattsträcka själv. På frågan vad man helst vill förändra så är det jämt i toppen mellan ”ingen förändring alls” och att ”införa en eller ett par nattsträckor”.
I frisvarskommentarerna märks det en tydlig oro att om man inför nattsträckor för damerna parallellt med 10MILA-kavlen så blir det också konkurrens om uppmärksamheten och att damerna skulle få mindre fokus i jämförelse mot idag då allt fokus är på damerna under lördagseftermiddagen. Samtidigt så tror man bland frisvaren att det finns det positiva aspekter såsom att det leder till att fler damer springer nattorientering.
- Det är svårt att dra någon riktig slutsats av svaren på enkäten, några är nöjda och några vill ha en förändring, säger Martina. Bland frisvarskommentarerna finns många intressanta tankar och förslag på förändringar, till exempel fick ”Långa Dagen” ett gott betyg av många och jag tolkar det som att även en i förhållandevis liten förändring bidrar med något positivt. Vi tar med oss allt detta till kommande årsarrangörer och kommer fortsätta arbetet med att utveckla Damkavlen.

Anmälningar 2024

Totalt anmälda872
Herrkavlen317
Damkavlen275
Ungdomskavlen280
Sweden601
Finland121
Norge109
Denmark15
Czech Republic13
Belgien3
Latvia3
Bulgaria2
Lithuania1
Kroatien1
France1
Storbritannien1
Switzerland1