Information från Tiomilaföreningen

Som vi tidigare berättat är det inte möjligt att arrangera Tiomila 2024 i Kungsängen som planerat. Omvärldsläget har skapat en situation som ingen av de inblandade parterna kunnat förutse.

Läs mer: Information från Tiomilaföreningen

Inget Tiomila i Kungsängen 2024

Tiomila 2024 var tänkt att arrangeras på Livgardets övningsområden i Kungsängen med Attunda OK, Sundbybergs IK och Järfälla OK som arrangörer. Tyvärr måste arrangemanget flyttas från Kungsängen.

Läs mer: Inget Tiomila i Kungsängen 2024

Erik Bjursäter fyller 100 år

Erik Bjursäter var Tiomilas Överledare under 1980- och 1990-talet.
Han gjorde sig känd som en riktig "förhandlingsräv" både vad gäller markägarkontakter och samarbetskontakter.
Det var han som ordnade så att försvaret hjälpte Tiomila i många år. På arméstaben gick han under benämningen "Mr Tiomila".
Fredag den 30 september firar Erik 100 år! Föreningen Tiomilabudkavlen lyfter på hatten och utbringar ett rungande stort grattis till denna gentleman!

Bilden från Tiomila i Dunker 1995.

Slutrapport för likvärdigt tävlande - beslut i november

 

Arbetet med likvärdigt tävlande har under våren och sommaren pågått för fullt. Den arbetsgrupp som tillsattes för att arbeta med ett nytt, likvärdigt, tävlingsupplägg har träffat flera olika referensgrupper som fått dela sina synpunkter och idéer kring ämnet i allmänhet och ett par konkreta förslag i synnerhet. Feedbacken från de olika referensgrupperna kombinerat med arbetsgruppens egna tankar och idéer har till slut mynnat ut i en slutrapport som blev klar i början av augusti.

Läs mer: Slutrapport för likvärdigt tävlande - beslut i november

Ny styrelse formad för framtiden

 

Under ett extrainsatt årsmöte i mitten av juni valdes en ny styrelse för det kommande verksamhetsåret. I samband med årsmötet beslutades även om en ny arbetsordning för Tiomilaföreningen.

Läs mer: Ny styrelse formad för framtiden

Anmälningar 2023

Totalt anmälda86
Ungdomskavlen14
Tiomilakavlen33
Damkavlen39
Sweden70
Finland9
Norge4
Denmark2
Lithuania1