Anvisningar

Anvisningar Tiomila – utgåva oktober 2022 är resultatet av en ständigt pågående kvalitetsutvecklingsprocess inom Föreningen Tiomilakavlen. En process vilken har fått en ökad betydelse i och med att Tiomila utlokaliseras och arrangeras av andra aktörer än föreningens egna medlemsföreningar. Mycket av erfarenheterna av att arrangera sitter så att säga i ”väggarna” hos Föreningen varför behovet av en samlad dokumentation kring tävlingens ingående delar och moment har efterfrågats. Anvisningar Tiomila är ett första steg i riktningen mot en, om än inte heltäckande, sammanställning över dragna erfarenheter och slutsatser efter drygt 70 års arrangerande av Tiomila.

Anvisningar Tiomila april 2022

Anvisningar Tiomila 2022 (zip) 

Anvisningar Tiomila 2022 - Korrigering

Anvisningar Tiomila 2022 Underbilagor (zip) 

Anmälningar 2024

Totalt anmälda863
Herrkavlen314
Damkavlen275
Ungdomskavlen274
593
Finland121
Norge108
Denmark15
Czech Republic13
Belgien3
Latvia3
Bulgaria2
Lithuania1
Kroatien1
France1
Storbritannien1
Switzerland1