Våra historieartiklar är baserad på boken 10Mila-minnen. Här kommer en komplement:

Tiomila Upplands-Bro kan behålla del av anmälningsavgiften

Vårens inställda Tiomila innebär ett stort ekonomiskt bakslag och ansökan görs om krisstöd via Riksidrottsförbundet. Om Tiomila inte får önskat stöd har Svenska Orienteringsförbundets styrelse nu beslutat att Tiomilaföreningen beviljas dispens att behålla en del av anmälningsavgifterna.

Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) kommer med stöd från Tiomilaföreningen och årsarrangörerna att ansöka om statligt krisstöd via Riksidrottsförbundet. Besked om eventuellt stöd kommer dock först i slutet av juni.

För att ytterligare stötta och skapa trygghet för Tiomila har SOFT:s styrelse beslutat följande:

* Tiomila beviljas dispens att behålla en del av anmälningsavgifterna. Hur stor del avgörs när det står klart vilket statligt krisstöd Tiomila får. Beslut fattas genom fortsatt dialog mellan SOFT, Tiomilaföreningen och årets arrangörer.

* Tiomila ska vänta med återbetalning av anmälningsavgifter tills besked om eventuellt statligt stöd kommer i slutet av juni.

Serviceavgifter gällande boende, hyra av SI-pinne med mera kommer att betalas tillbaka till 100 procent.

Hur stor del av anmälningsavgifterna som kommer att behållas är ännu oklart. Tiomilaföreningen slår dock fast att minst hälften kommer att betalas tillbaka:

- Fokus ligger nu på att få till en så bra ansökan som möjligt till Riksidrottsförbundet. Vi, årets arrangörer och SOFT kommer under ansökningsprocessen och efteråt att få en klarare bild av de ekonomiska förutsättningarna. För att inte gå ut med felaktig information i det här läget vill vi inte gå in på detaljer, men anmälda föreningar kommer åtminstone att få tillbaka 50 procent av anmälningsavgiften, säger Martina Sundberg, kassör i Tiomilaföreningen.

Under den rådande coronapandemin är det många arrangörer i Orienteringssverige som tvingas ställa in eller begränsa sina tävlingar. SOFT:s ordförande Maria Krafft Helgesson förklarar varför just Tiomila beviljas dispens att behålla del av anmälningsavgiften:

- Tiomila är ett av våra allra största arrangemang och en stark motor för svensk orientering och våra föreningar. Styrelsen valde med anledning av detta och under rådande omständigheter att bevilja dispens från våra tävlingsregler. Att arrangera Tiomila är förenat med en stor ekonomisk risk och för att vi ska kunna säkerställa framtida arrangörer är det viktigt att vi visar solidaritet i det här läget.

Fortsättning följer – i slutet av juni vet vi de ekonomiska konsekvenserna.

Anmälningar 2020

Totalt anmälda5
Tiomilakavlen3
Damkavlen2
Denmark3
Russian Federation1
Sweden1

Anmälningar 2020

Totalt anmälda1022
Tiomilakavlen344
Damkavlen362
Ungdomskavlen316
Sweden654
Finland159
Norge154
Denmark26
Czech Republic15
Latvia5
Russian Federation4
France2
Switzerland1
Storbritannien1
Italy1