• Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners

Tiomila 2024 flyttar till Nynäshamn

Välkommen till Tiomila och Nynäshamn! Helgen 4-5 maj 2024 hälsar Tiomilas nio ägarföreningar och Nynäshamns kommun alla välkomna tillbaka till Nynäshamn.

Read more: Tiomila 2024 flyttar till Nynäshamn

Information från Tiomilaföreningen

Som vi tidigare berättat är det inte möjligt att arrangera Tiomila 2024 i Kungsängen som planerat. Omvärldsläget har skapat en situation som ingen av de inblandade parterna kunnat förutse.

Read more: Information från Tiomilaföreningen

Slutrapport för likvärdigt tävlande - beslut i november

 

Arbetet med likvärdigt tävlande har under våren och sommaren pågått för fullt. Den arbetsgrupp som tillsattes för att arbeta med ett nytt, likvärdigt, tävlingsupplägg har träffat flera olika referensgrupper som fått dela sina synpunkter och idéer kring ämnet i allmänhet och ett par konkreta förslag i synnerhet. Feedbacken från de olika referensgrupperna kombinerat med arbetsgruppens egna tankar och idéer har till slut mynnat ut i en slutrapport som blev klar i början av augusti.

Read more: Slutrapport för likvärdigt tävlande - beslut i november

Inget Tiomila i Kungsängen 2024

Tiomila 2024 var tänkt att arrangeras på Livgardets övningsområden i Kungsängen med Attunda OK, Sundbybergs IK och Järfälla OK som arrangörer. Tyvärr måste arrangemanget flyttas från Kungsängen.

Read more: Inget Tiomila i Kungsängen 2024

Erik Bjursäter fyller 100 år

Erik Bjursäter var Tiomilas Överledare under 1980- och 1990-talet.
Han gjorde sig känd som en riktig "förhandlingsräv" både vad gäller markägarkontakter och samarbetskontakter.
Det var han som ordnade så att försvaret hjälpte Tiomila i många år. På arméstaben gick han under benämningen "Mr Tiomila".
Fredag den 30 september firar Erik 100 år! Föreningen Tiomilabudkavlen lyfter på hatten och utbringar ett rungande stort grattis till denna gentleman!

Bilden från Tiomila i Dunker 1995.