Organizers

 

 

 

 

 

 

10MILA Partners

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste deutschsprachige Casinos im Internet für Spieler 2022

Jedes Land hat ein Gesetz zur Kontrolle der Glücksspielindustrie. Eine strenge Überwachung verringert die Zahl der Gauner, erschwert aber die Tätigkeit ehrlicher Glücksspieleinrichtungen. Damit alles legal ist, muss ein lizenziertes Casino von einer speziellen Kommission geprüft und von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden. Nicht alle Glücksspielseiten haben einen legalen Status in Deutschland - Sie sollten dort nicht spielen. Speziell für Sie haben wir beliebte Clubs überprüft und eine Liste der besten deutschen Casinos auf http://www.deutschlandcasinos.info/ mit Integritätskontrolle zusammengestellt, denen Sie vertrauen können. Die Vorschriften für die Erteilung von Genehmigungen werden von einem speziellen Ausschuss festgelegt. Dadurch wird die Kontrolle über die Aktivitäten von Glücksspielseiten erheblich vereinfacht. Die Aufsichtsbehörde legt die Verhaltensregeln für jeden Vertragsteilnehmer fest: Eigentümer, die ein lizenziertes Online-Casino in Deutschland eröffnen, Mitarbeiter und Partner. Und die Strenge der Vorschriften ist vergleichbar mit den Anforderungen für die Gewährung eines Bankkredits. Es gibt viele Anforderungen, die alle im Vertrag festgelegt sind. Hier sind die 4 wichtigsten Bedingungen für ein lizenziertes Casino: Um die Stabilität des künftigen Geschäfts zu gewährleisten, müssen die Unternehmensgründer über einen finanziellen Hintergrund oder einschlägige Erfahrung verfügen; kein Mitglied der Organisation darf in illegale Aktivitäten verwickelt sein - andernfalls wird der Antrag abgelehnt, ohne dass er berücksichtigt wird; wenn die Eigentümer ein anderes zugelassenes Kasino besitzen, muss das Unternehmen einen guten Ruf haben; vollständige Transparenz aller Geschäftsabläufe (Unternehmensstruktur, Informationen über Mitarbeiter und Partner, finanzielle Situation). Unsere deutschen Experten haben beliebte lizenzierte Casinos mit Integritätskontrolle untersucht und die besten von ihnen ausgewählt. Wenn Sie sich auf den Seiten mit dem Rating registrieren, erhalten Sie garantiert: eine aktualisierte Spielesammlung von führenden Entwicklern, großzügige Boni, den besten Service und eine Garantie für die Sicherheit Ihres eigenen Geldes.

Tiomila på väg mot likvärdigt upplägg

Under 2021 påbörjades arbetet med att förändra Tiomila. Arbetet påbörjades under hösten internt i styrelsen och bland ägarna, och i slutet av året bildades en arbetsgrupp för att se över hur Tiomilakavlarna ska utvecklas för att bland annat anpassas till de nya tävlingsreglerna gällande likvärdigt tävlande.
Ett arbete som utmynnat i ett antal tänkbara alternativ, som nu ska testas på några referensgrupper. Målsättningen är att gruppens arbete ska vara klart till sommaren för att sedan redovisas för ägarföreningarna som sedan tar beslut. Hur implementeringen ser ut beror på hur stor förändringen blir, men räkna med att Tiomila 2024 kommer se lite annorlunda ut. Är det möjligt att göra någon förändring redan till 2023 kan det bli aktuellt.

Martina Sundberg, ordförande i Tiomilaföreningen, leder arbetsgruppen som består av ytterligare åtta personer. Några av dessa har nominerats av ägarföreningarna, några blivit tillfrågade för att få en bra bredd och kunskap i gruppen. Utöver det har Mette Brolinson, projektledare för jämställdhet och inkludering hos Svenska orienteringsförbundet, deltagit.
- Vi har haft två heldagsmöten där vi träffats fysiskt och 3 digitala träffar, berättar Emil Andersson Tullinge SK, som är en av deltagarna i arbetsgruppen.

 Hur har arbetet varit upplagt?
- Det började väldigt brett. Vi diskuterade vad likvärdighet är, vad det innebär för Tiomila, djupdykt inom vissa områden, pratat om ljusförhållanden, hur det påverkar arrangemanget, vad det innebär för löparna, upplägg för livesändningen med mera, svarar Malin Sundqvist, Hagaby GoIF, och fortsätter:
- Efter hand har vi jobbat fram några olika förslag. Tanken nu är att vi ska ut och testa det på några referensgrupper.
Emil Andersson fyller i med att man även gått igenom vad Tiomila står för (finns att läsa på www.10mila.se ”Detta är Tiomila”).
Emil konstaterar också att det finns många olika viljor i hur Tiomila ska utvecklas.
- Utmaningen är att hitta ett nytt koncept som majoriteten av deltagarna uppskattar.
Malin konstaterar att arbetsgruppens jobb kommer ha stor betydelse för utvecklingen av tävlingen.
- Vi har ett stort ansvar för orienteringssportens utveckling, att få arrangemanget likvärdigt och attraktivt. Det måste vara genomförbart och även om det är en elittävling ska vi ha med motionärer, mindre klubbar, klubbar som finns långt bort.
I arbetsgruppen finns även SOFT representerade via Mette Brolinson.
-Vi på Svenska orienteringsförbundet har haft en löpande dialog med Tiomilaföreningen i mer än ett års tid. Att Tiomilakavlarna ska vara likvärdiga är en självklarhet, men det är inte alltid en självklarhet hur det ska ske. De förslag som arbetsgruppn nu har tagit fram är resultatet av ett omfattande arbete som vi har gjort tillsammans och som ligger i linje med tävlingsregeln om likvärdigt tävlande. Vi delar visionen om att Tiomila ska vara en katalysator för orienteringens utveckling och vår förhoppning är att det här skapar ringar på vattnet, både hos andra stafettarrangörer och ute i föreningsverksamheten. Jag vill också passa på att lyfta arbetsgruppens engagemang och driv. Våra träffar har varit både roliga och lärorika.
Allt detta jobb har nu resulterat i några förslag. Exakt hur dessa är utformade vill de inte avslöja just nu, utan först kommer dessa testas på några referensgrupper.
- Efter att vi fått in synpunkter från referensgrupperna kommer vi sedan finslipa förslagen. Därefter är det tänkt att ägarföreningarna ska få besluta vilken väg Tiomilakavlarna ska gå, förklarar föreningens ordförande Martina Sundberg.
När en ändring av upplägget kommer bli verklighet har de inte ett exakt svar på. Men ett troligt scenario är att förändringen sker stegvis, men med en mer omfattande förändring till 2024 i norra Stockholm.

 Var kommer vi se de största förändringarna?
- Som vi tittat på det blir det i huvudsak i damkavlen, men det kan även bli förändringar i Tiomilakavlen, svarar Martina Sundberg lite kryptiskt.
- Vi har även tittat lite på upplägget i ungdomskavlen.
Malin Sundqvist betonar att de förändringar som görs måste ske varsamt.
- Klubbarna måste ha tid på sig för att förändra sin verksamhet. Tiomila är en stor viktig motor för att ha igång klubbverksamheten.

 Vill du vara med och bidra?
Vill du vara med i någon av de referensgrupperna som kommer bildas anmäler du intresse via länken nedan. Tanken är att referensgrupperna ska representera olika målgrupper; elit, motionärer, seniorer, äldre och yngre.
Anmäl ditt intresse senast 14 april. Klicka här


Arbetsgruppen för ett likvärdigt Tiomila; från vänster; Martina Sundberg, ordförande Föreningen Tiomilakavlen, Malin Sundqvist, Hagaby, Ingegerd Carlsson, Sundbybergs IK, Sofia Sundström, Tullinge SK, Hugo Sjölander, Täby OK, Lovisa Lindqvist, IFK Enskede, Anders Bøgevig, Bromma Vällingby SOK, Mette Brolinson, Svenska orienteringsförbundet, Emil Andersson, Tullinge SK och Magdalena Grunder, Järfälla OK.

Entries 2023

Total Entries603
Ungdomskavlen145
Tiomilakavlen227
Damkavlen231
Sweden377
Finland143
Norge69
Denmark4
Czech Republic4
Switzerland4
Lithuania1
Latvia1