Våra historieartiklar är baserad på boken 10Mila-minnen. Här kommer en komplement:

Tiomilas historia – del fyra

Under de senaste femton åren har Tiomila tack vare ny teknik utvecklats på många sätt, man har på ett enkelt sätt kunnat följa topplagens kamp ute i skogen. Dessutom har arrangemanget haft möjlighet att nå ut inte basändare skapade visst motstånd i börjanra till deltagarna på plats, utan till en mycket större och bredare publik via online-sändningar.

GPS-sändare skapade visst motstånd i början

Tekniken att följa orienterare med GPS gjorde entré på Tiomila 2005. Tekniskt sett var försöket lyckat, men de flesta av topplagen som skulle bära sändaren vägrade. Försöket bestämdes bara några veckor före Tiomila och arrangören hade tydligt angivit att det var frivilligt att bära selen med den 120 gram tunga GPS-sändaren.

Året därpå kunde dock ingen välja bort att bära med sig sändaren eftersom det var bestämt i inbjudan.

Direktsändning i tv breddade publiken

Med GPS-tekniken etablerad kunde man 2006 för första gången direktsända Tiomila i tv. Denna gång i kanalen Sportexpressen. Sändningen var också Sveriges dittills längsta direktsändning - 11 timmar och till sändningen användes hela 5 km kabel och 10 kameror.

GPS-tracking som tiomilaarrangörerna introducerade i orienteringssammanhang har nu utvecklats till att bli ett ”måste”. Denna teknik har gjort orientering till en publiksport där man inte bara kan följa vad som händer ute i skogen på en storbildsskärm på arenan, utan även ta del av stora evenemang streamat online eller på tv.

De senaste åren har Tiomila aktivt arbetat för att få fler intresserade av att köpa in sig på online-sändningen. Åskådarskaran har på det sättet utvecklats från att tidigare ha omfattat de som varit på plats på arenan till att 2019 omfatta ca. 5 500 abonnenter på online-tv.

Deltagarutvecklingens tapp och stabilisering

Antalet deltagande lag i huvudtävlingarna Damkavlen och Tiomila nådde sin hittillsvarande topp 1992 med 484 damlag och 542 herrlag, totalt 1 026 lag. Året därpå, när tiomilahelgen på grund av inställd vårsäsong efter den plötsliga sjukan som drabbade orienteringssporten på vintern 1993, flyttades till augusti drabbades Tiomila av ett kraftigt deltagartapp. Antalet lag sjönk till 732, alltså ett tapp på nästan 30 procent.

Därefter har deltagarantalet legat kvar på den nivån, dvs. de flesta åren mellan 650 och 750 lag.

Kommande arrangörer

Tiomila i fortsättningen är klart beträffande arrangörsansvariga i tre år till efter vårens 75-årsjubileum. 2021 genomförs arrangemanget strax utanför Valdemarsvik med en grupp Östgötska klubbar och Smålandsklubbar som ansvariga. 2022 är platsen Ånnaboda skidstadion i Kilsbergen under ansvar av en allians av Närkesklubbar och 2023 är arrangemanget planerat omedelbart norr om Skellefteå med därvarande Isstadion som tävlingsarena.

Förhandlingar pågår med ett antal kommuner och klubbkonstellationer om åren 2024 och 2025.

Domnarvets segrande damlag 2005

Tv-studion 2006

Skiss över web-tv produktionen 2009

Klart för start

Nightfoxes –damlaget inför start i Tiomila 2015

 

 

Entries 2020

Total Entries5
Tiomilakavlen3
Damkavlen2
Denmark3
Russian Federation1
Sweden1

Entries 2020

Total Entries1022
Tiomilakavlen344
Damkavlen362
Ungdomskavlen316
Sweden654
Finland159
Norge154
Denmark26
Czech Republic15
Latvia5
Russian Federation4
France2
Switzerland1
Storbritannien1
Italy1