Våra historieartiklar är baserad på boken 10Mila-minnen. Här kommer en komplement:

Tiomilas historia – del fyra

Under de senaste femton åren har Tiomila tack vare ny teknik utvecklats på många sätt, man har på ett enkelt sätt kunnat följa topplagens kamp ute i skogen. Dessutom har arrangemanget haft möjlighet att nå ut inte basändare skapade visst motstånd i börjanra till deltagarna på plats, utan till en mycket större och bredare publik via online-sändningar.

GPS-sändare skapade visst motstånd i början

Tekniken att följa orienterare med GPS gjorde entré på Tiomila 2005. Tekniskt sett var försöket lyckat, men de flesta av topplagen som skulle bära sändaren vägrade. Försöket bestämdes bara några veckor före Tiomila och arrangören hade tydligt angivit att det var frivilligt att bära selen med den 120 gram tunga GPS-sändaren.

Året därpå kunde dock ingen välja bort att bära med sig sändaren eftersom det var bestämt i inbjudan.

Direktsändning i tv breddade publiken

Med GPS-tekniken etablerad kunde man 2006 för första gången direktsända Tiomila i tv. Denna gång i kanalen Sportexpressen. Sändningen var också Sveriges dittills längsta direktsändning - 11 timmar och till sändningen användes hela 5 km kabel och 10 kameror.

GPS-tracking som tiomilaarrangörerna introducerade i orienteringssammanhang har nu utvecklats till att bli ett ”måste”. Denna teknik har gjort orientering till en publiksport där man inte bara kan följa vad som händer ute i skogen på en storbildsskärm på arenan, utan även ta del av stora evenemang streamat online eller på tv.

De senaste åren har Tiomila aktivt arbetat för att få fler intresserade av att köpa in sig på online-sändningen. Åskådarskaran har på det sättet utvecklats från att tidigare ha omfattat de som varit på plats på arenan till att 2019 omfatta ca. 5 500 abonnenter på online-tv.

Deltagarutvecklingens tapp och stabilisering

Antalet deltagande lag i huvudtävlingarna Damkavlen och Tiomila nådde sin hittillsvarande topp 1992 med 484 damlag och 542 herrlag, totalt 1 026 lag. Året därpå, när tiomilahelgen på grund av inställd vårsäsong efter den plötsliga sjukan som drabbade orienteringssporten på vintern 1993, flyttades till augusti drabbades Tiomila av ett kraftigt deltagartapp. Antalet lag sjönk till 732, alltså ett tapp på nästan 30 procent.

Därefter har deltagarantalet legat kvar på den nivån, dvs. de flesta åren mellan 650 och 750 lag.

Kommande arrangörer

Tiomila i fortsättningen är klart beträffande arrangörsansvariga i tre år till efter vårens 75-årsjubileum. 2021 genomförs arrangemanget strax utanför Valdemarsvik med en grupp Östgötska klubbar och Smålandsklubbar som ansvariga. 2022 är platsen Ånnaboda skidstadion i Kilsbergen under ansvar av en allians av Närkesklubbar och 2023 är arrangemanget planerat omedelbart norr om Skellefteå med därvarande Isstadion som tävlingsarena.

Förhandlingar pågår med ett antal kommuner och klubbkonstellationer om åren 2024 och 2025.

Domnarvets segrande damlag 2005

Tv-studion 2006

Skiss över web-tv produktionen 2009

Klart för start

Nightfoxes –damlaget inför start i Tiomila 2015

 

 

Tiomilas historia – del tre

Den ökande förändringstakten har fortsatt att sätta sin prägel på arrangemanget. Under 80- och 90-talet har tekniken underlättat för arrangörer och deltagare samt nya klasser lagts till och tagits bort.

Datoriserat banläggningsstöd 1989

Tiomila var ett omfattande arbete för banläggarna, särskilt beroende på alla gafflingar som skulle kollas och dubbelkollas. Men från och med 1989 hade man stor hjälp av det datoriserade banläggarstödet som då fanns på plats. Året innan hade man ägnat fyrtio timmar åt att göra kontrollbeskrivningar enligt banläggaren. 1989 tog detta blott två timmar och man kunde dricka kaffe medan datorn gjorde utskriften.

Fler klasser 1992 och 2004

1992 års arrangörer lade till en ungdomsklass, där fem löpare, varav två sprang parallellt på de samgafflade sträckorna 3 och 4. Ungdomarna från Turun Suunnistajat i Finland segrade i premiärupplagan. Hela 274 lag anmälde sig och tävlingen upplevdes av de allra flesta mycket positivt. Med små justeringar har ungdomskavlen fortsatt alltsedan premiäråret.

Överlevt har dock inte den klass för äldre orienterare som hade premiär 2004. Beroende på alltför låg status och ett alltför pressat tidsschema ströks den tävlingen redan efter några få år.

Elektronisk stämpling 1995

Efter att Apoteket helt lämnat Tiomila som sponsor 1994 kom Telia in som ny samarbetspartner. Just teknikutvecklingen var ett villkor för att bolaget skulle vara med. Telia satsade på att vara ett företag som låg i täten beträffande teknikutveckling just inom idrott.

Vi Tiomilaarrangörer kom överens med det norska företaget Regnly (senare namnändrat till Emit) om att använda deras system. Tillsammans med Telia Mobitex kunde vi ombesörja automatisk tidsregistrering, tidsrapportering och automatisk stämpelkontroll. Dessutom tillgång till kontrolltiderna samtidigt som löpare ”stämplar” ute i skogen.

Många frågetecken restes inför och efter beslutet. I efterhand konstaterades dock att resultatet var mer av succé än fiasko. Den elektroniska stämplingen används fortfarande även om system och leverantör är utbytta.

Norgedominansen 1997-2012

De norska lagen hade länge svårt att få med sig en seger hem västerut i Tiomila. Till skillnad från de finska lagen som fram till 1996 hade fem segrar. Men 1997 gick "proppen ur". Det året plus de kommande femton åren kunde norrmännen bokföra hela tretton vinster, av dem nio från suveräna Halden SK.

Finska lag har vunnit fyra gånger till därefter, så finländare ståtar numera totalt med nio Tiomilasegrar.

Damkavlen har elva gånger vunnits av norska lag, åtta av finska och två av danska.

Utlokalisering 2004

För första gången 2004 lades arrangemanget Tiomila ut på entreprenad utanför Stockholmsklubbarna, som varit ägande sedan starten 1945. En allians av Norrköpingsklubbar åtog sig arrangemanget som avhölls med arena nära Kolmårdens djurpark. Arrangörerna skötte sig med bravur och efter 2004 har Tiomila på motsvarande sätt varit utlokaliserat tio av de femton år som följt.

Tre av de kommande fyra årens Tiomila kommer likaså att avgöras med externa arrangörer.

Tiomilastarten 1991

Emitstämpelbrickan 1995

En skön åskådarnatt 1997

Tiomilasegrarna Haldens SK 1999

 

 

Tiomilas historia – del två

Tävlingen har genomgått ett antal förändringar under årens lopp, bl.a. infördes gaffling och ”damernas tvåmila” under 70-talet. Utöver det började de internationella lagen ansluta sig under 80-talet.

Efter tiomilaarenans födelse 1970 innebar utvecklingen året därpå närmast katastrof. Tävlingen blev en orienteringsmässig bedrövelse. Genom ett antal sammanfallande faktorer blev det ”Följa John” hela vägen. Huvudsakliga förklaringar var: Alldeles för lätta banor, för lättlöpt terräng, för många korta och lätta sträckor innan mörkret föll och vältränade löpare till följd av den varma vintern.

Katastrofen blev bakgrunden till gaffling av banorna som framgångsrikt infördes 1972.

Gaffling – vad är det egentligen?

Genom att gaffla två sträckor vid fyra kontroller får man ut sexton olika banor. (Se skissen) Det är alltså endast vart sextonde lag som sprungit lika efter den första gafflade sträckan. Men det jämnas ut helt på nästa sträcka. Avlösaren i varje lag har nämligen de parkontroller på sin sträcka som lagkompisen på den tidigare sträckan inte varit vid och dessutom ska han besöka de gemensamma kontrollerna en gång till. ”Orättvisorna” på första sträckan har alltså helt jämnats ut. 1972 gafflades första och andra liksom sjunde och åttonde sträckorna med varandra.

Gafflingen – nu avseende fler sträckor än premiäråret – lever kvar i tiomila efter snart femtio år.

Dags för damer 1977

Efter initiativ från dameliten blev det premiär för ”damernas tvåmila” 1977. Det årets tävlingsledning erbjöd sig att genomföra tävlingen på prov. Fem sträckor på lördagseftermiddagen med Gävle OK som historiska vinnare. Hela 295 lag kom till start och efter genomförd tävling var det inte längre fråga om att försöket skulle fortsätta. Damkavlen var på plats för att stanna.

Den har hela tiden bestått av fem sträckor och avgjorts på lördagseftermiddagen innan herrarnas tiomila. Men banlängden förlängdes successivt och är numera mellan 35 och 40 kilometer.

Alltmer internationell

Från att från början ha varit en tävling för lag från Stockholms- och granndistrikten växte tiomila geografiskt tämligen snabbt. 1948 kom första finska lag, 1955 första norska lag och 1971 första danska lag.

Det dröjde sedan till 1981 innan de kontinentala lagen vaknade. 1981 kom dock lag från Schweiz, följt av lag från Tjeckoslovakien, Ungern, Västtyskland och Österrike 1984 och Polen 1985.

Det totala deltagarantalet 1985 hade vuxit till 443 damlag och 502 herrlag.

Komplexiteten börjar öka

Senare decenniers utveckling av tiomila liksom av orienteringssporten har gått i en alltmer ökande takt. I slutet av 80-talet började till exempel behovet av IT-kunnig personal öka högst avsevärt. Andra uppgifter som tidigare kunnat lösas med resurser ur de egna leden började också kräva specialkompetens eller innebar kostnadsökningar.

Ett annat exempel är saniteten. Från att gräva gropar i skogen, via enkla papptoaletter till 1988 förhyrda utedass av plast som endast kan tömmas av speciella fordon. En sexsiffrig utgiftsökning i jämförelse med tidigare.

 Plex och Lars Gunnar direktsänder i radio

Den långa kön vid första växeln 1971

Gafflingsillustration 1972

Vått kan det vara

Gävle OKs segrande damlag 1970

 

Entries 2020

Total Entries5
Tiomilakavlen3
Damkavlen2
Denmark3
Russian Federation1
Sweden1

Entries 2020

Total Entries1022
Tiomilakavlen344
Damkavlen362
Ungdomskavlen316
Sweden654
Finland159
Norge154
Denmark26
Czech Republic15
Latvia5
Russian Federation4
France2
Switzerland1
Storbritannien1
Italy1